Wat doet de apotheek?

De apotheek verzorgt de levering van geneesmiddelen, gezondheids- en thuiszorgartikelen in combinatie met voorlichting, farmaceutische patientenzorg en medicatiebegeleiding. De apotheek controleert of uw geneesmiddelen samen gebruikt kunnen worden en of de geneesmiddelen gebruikt kunnen worden bij uw ziektebeeld(en). Om uw dossier volledig bij te kunnen houden en alle controles goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van alle wijzigingen in uw medicatie die u met de arts bespreekt. Wij leggen uw persoonsgegevens en medicijngebruik vast in de computer om deze controles adequaat te kunnen uitvoeren.